ديباچه عدالت : هدایت جایگزین وکـالت

ورود - ثبت نام

اشتراك حقوقي

1-موسسه حقوقی دیباچه عدالت به عنوان مبتکر طرح نوین بیمه در این زمینه از سال 1385 آغاز به فعالیت نموده واز سال 1386 الی 1396 بیش 400 شرکت و اشخاص حقیقی به عنوان مشترکین موسسه بوده و می باشد .


اهداف اصلی این طرح در مورد اشخاص تحت پوشش این مرکز عبارت است از هدایت افراد جامعه در احقاق حقوق آن ها و ارائه طریق اصح در اجرای وظائف وتکالیف قانونی آنان در زندگی های فردی و اجتماعی است .


2- ضرورتهایی چون پیشگیری از مناقشات اجتماعی ، هزینه ها ، طول وپیچیدگی محیط قانونی کسب عدالت ، ورود قبل از اتفاق برخلاف بیمه های دیگر این نوع بیمه توجیه می کند.


3-به موجب این طرح کلیه مشترکین تحت پوشش از انواع خدمات حقوقی رایگان (شامل مشاوره حقوقی، تنظیم رایگان متون حقوقی از قبیل شکوائیه، دادخواست، قرارداد ،لوایح قضایی ،استشهادیه،وصیتنامه ، اظهارنامه و ...) برخوردار شده و وکالت در دعاوی مختلف اعم از کیفری ، حقوقی ،ثبتی خانواده و... به طور فراگیروهمراه با انواع تخفیفات و تسهیلات ویژه امکان پذیر می گردد . با این طرح ارگانهای دولتی و غیر دولتی می توانند نیروهای خود را با تخفیف ویژه تحت پوشش این بیمه درآورده.


4-در اجرای این طرح کارت های مخصوص تحت عنوان کارت اشتراک به تعداد افراد مشمول با مهر موسسه در اختیار طرف قرارداد گزارده میشود که آنها می توانند با دردست داشتن این کارت به این موسسه مراجعه نمایند و خدمات مورد نظر خود را به طور رایگان دریافت می نمایند .


لازم به ذکر است اشاره شود از متن خدمات فوق الاشاره صرفا یک ساعت مشاوره برای غیر مشترکین بیش از 150.000 تومان هزینه بردار است در صورتی که برای مشترکین همه این خدمات رایگان صورت می گیرد.


5-جزئیات راجع به حقوق ،تعهدات ،روابط و شرایط مربوط به ارائه خدمات وکالت طی قرارداد مخصوصی که برای مشترکین موسسه منعقد میشود تعیین می گردد .


6-میزان بیمه بستگی به نوع قرارداد دارد . در نتیجه ارائه ی مشاوره ی حقوقی رایگان


7-مشاوره ی حقوقی برای مددجویان سازمان های بهزیستی ، کمیته امداد رایگان است
فرم اشتراک حقوقی اشخاص حقیقی

براي اشتراك حقوقي كافيست فرم اشتراك را دانلود كرده و پس از چاپ اقدام به تكميل فرم كنيد و سپس به آدرس موسسه ارسال نماييد.دانلود فرم اشتراك حقوقيکارت اشتراک حقوقی


این کارت مربوط به مشترکین حقوقی می باشد که از مزایای ویژه این اشتراک می توانند استفاده کنند


الزام وجود مركزي براي ارائه مشاوره رايگان به مردم


طرح نوين كارگاههاي حقوقي و اجراي آن در سراي محله هاي تهران توسط ديباچه عدالت